Zdrowie publiczne

ZDROWIE PUBLICZNE

studia
MAGISTERSKIE
tryb
"UCZ SIĘ I PRACUJ"

Specjalności 

organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe / promocja zdrowia  

Nie lecz dobrze, lecz najlepiej!

Zdrowie przede wszystkim! Kierunek Zdrowie Publiczne, to miejsce dla osób, które wiedzą co jest w życiu ważne i chcą o to zadbać – żeby wszystkim żyło się długo i szczęśliwie. Pracujemy według autorskiego programu kształcenia dostosowanego do aktualnych potrzeb rynku. Przygotowujemy studentów do sprawnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Do edukacji podchodzimy jak do zdrowia – holistycznie! 

PRAKTYKA

W Collegium Witelona zdobytą wiedzę prędko przekuwamy w działanie. Dlatego przygotowaliśmy cały wachlarz możliwości do ćwiczeń praktycznych:

 • prowadzimy zajęcia w pracowniach specjalistycznych (pracownia  fizjologii wysiłku fizycznego, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),
 • organizujemy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry
 • współpracujemy ze szpitalami, klinikami, służbami mundurowymi i lokalnymi placówkami, pracującymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • wspieramy aktywności studentów poprzez działalność w Kołach Naukowych.

ABSOLWENT

 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu,
 • w zależności od specjalności: posiada kwalifikacje w zakresie czynności ratunkowych lub wiedzę merytoryczną i metodyczną z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki,
 • może pracować na stanowiskach wykonawczych kierowniczych i administracyjnych w programach ochrony zdrowia lub profilaktyki,
 • może znaleźć zatrudnienie w prywatnych i publicznych podmiotach leczniczych, w administracji rządowej czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • może rozwijać się w ramach własnej działalności gospodarczej. 

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE  „Ucz się i pracuj”
(z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo)

 •  nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia 2-3 razy w tygodniu popołudniami (również on-line) oraz w weekendy (przede wszystkim soboty),
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”),
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formule „Ucz się i pracuj”.

To dobry kierunek dla osób, które cenią zdrowie i lubią pracować z ludźmi. Zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Studiuj Zdrowie Publiczne w Collegium Witelona.