Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

studia
MAGISTERSKIE
tryby
STACJONARNY | NIESTACJONARNY| "UCZ SIĘ I PRACUJ"

SZUKASZ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, WYBIERZ ALTERNATYWNĄ OFERTĘ
- BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”

(z oferty mogą skorzystać także osoby niepracujące oraz zainteresowane studiami stacjonarnymi)

 • zajęcia praktyczne w wybrane weekendy,
 • wykłady 2-3 w tygodniu popołudniami (głównie on-line),
 • nie ponosisz kosztów kształcenia,
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”,
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formie „Ucz się i pracuj”.

Specjalności

 • zarządzanie pracą i kapitałem ludzkim 
 • finanse i inwestycje przedsiębiorstw
 • zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie

Studiujesz? Zyskujesz!

Dobrze jest posiadać pieniądze, ale także je rozumieć i sprawnie nimi zarządzać. Dzięki specjalistom ds. finansów i wykwalifikowanym menedżerom, przedsiębiorstwa świetnie funkcjonują, rozwijają się i rosną w siłę każdego dnia. Teraz Ty również możesz postawić pierwsze kroki w tym biznesie, dzięki podjęciu studiów na kierunku Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie w Collegium Witelona. 

PRAKTYKA

Głównym celem kształcenia jest zapewnienie studentom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce. Dlatego w ramach kierunku odbywa się cały szereg warsztatów i ćwiczeń praktycznych dla jak najlepszych efektów kształcenia. W rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska i procesy w dziedzinie finansów i zarządzania. Umiejętnie je analizuje, ocenia i podejmuje słuszne decyzje – jak na świetnego menedżera przystało. 

ABSOLWENT 

 • jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia funkcji menadżersko-specjalistycznych w dwóch obszarach funkcjonowania podmiotu gospodarczego, którymi są finanse i szeroko rozumiane zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • rozumie otoczenie makroekonomiczne podmiotu gospodarczego, struktury i instytucje otoczenia,
 • rozumie funkcjonowanie rynku finansowego i jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, 
 • zarządza finansami i projektami inwestycyjnymi przedsiębiorstw,
 • opanował współczesne koncepcje i metody zarządzania, formowania zespołów i kierowania nimi,
 • rozumie aspekty prawne tworzenia, funkcjonowania oraz zarządzania przedsiębiorstwem, 
 • zajmuje stanowiska menedżerskie w różnych przedsiębiorstwach lub w ramach własnej działalności,
 • może pracować jako doradca ds. finansowych i zarządzania, kierownik zespołu projektowego czy dyrektor funkcjonalny lub naczelny (po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji:
76 723 22 10; rekrutacja@collegiumwitelona.pl

Praca w najlepszych firmach i na świetnych warunkach jest na wyciągnięcie ręki. Nie licz na cud, licz na siebie. Podejmij studia w Collegium Witelona.