Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Rekrutację kandydatów na studia przeprowadza się w:

 1. naborze II w terminie od 3 sierpnia 2022 r. do 27 września 2022 r.
 2. ogłoszenie list przyjętych 29 września 2022 r.

Zobacz jakie są wymagane dokumenty i gdzie należy je złożyć:

Godziny otwarcia punktu rekrutacyjnego w Legnicy (pokój 34 w budynku A) w terminie 3.08 - 27.09.2022 r.
Składanie dokumentów na wszystkie kierunki studiów:

 • poniedziałek: 7.00-15.00
 • wtorek: 7.00-15.00
 • środa: 7.00-15.00
 • czwartek: 8.00-16.00
 • piątek: 8.00-16.00
 • sobota: 7.00-15.00 (otwarte 6 i 20 sierpnia 2022 r.)


Pokój 3 i 4 czynny od poniedziałku do piątku w bud. A w godzinach od 8.00 do 15.00 na kierunki:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Prawo,
 • Psychologia*,
 • Menedżer administracji publicznej.

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku

Pokój 337 od poniedziałku do piątku  w bud. A w godzinach od 8.00 do 15.00 na kierunki:

 • Dietetyka,
 • Fizjoterapia,
 • Pielęgniarstwo,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Zdrowie publiczne,
 • Położnictwo.

Pokój 101 od poniedziałku do piątku  w bud. C w godzinach od 8.00 do 15.00 na kierunki:

 • Energetyka,
 • Finanse, rachunkowość i podatki,
 • Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie,
 • Informatyka,
 • Inżynieria produkcji i logistyki,
 • Logistyka i transport,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji.

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica

Dodatkowo wpisując "rekrutacja na kierunek studiów.................." na który kandydat aplikuje.