Psychologia

Rejestracja elektroniczna

Przejdź do portalu rekrutacyjnego i zarejestruj się

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku