Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

studia
MAGISTERSKIE
tryby
STACJONARNY | "UCZ SIĘ I PRACUJ"

Specjalności:

finanse i inwestycje przedsiębiorstw | zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie | zarządzanie pracą i kapitałem ludzkim

Studiujesz? Zyskujesz!

Dobrze jest posiadać pieniądze, ale także je rozumieć i sprawnie nimi zarządzać. Dzięki specjalistom ds. finansów i wykwalifikowanym menedżerom, przedsiębiorstwa świetnie funkcjonują, rozwijają się i rosną w siłę każdego dnia. Teraz Ty również możesz postawić pierwsze kroki w tym biznesie, dzięki podjęciu studiów na kierunku Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie w Collegium Witelona.

PRAKTYKA

Głównym celem kształcenia jest zapewnienie studentom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce. Dlatego w ramach kierunku odbywa się cały szereg warsztatów i ćwiczeń praktycznych dla jak najlepszych efektów kształcenia. W rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska i procesy w dziedzinie finansów i zarządzania. Umiejętnie je analizuje, ocenia i podejmuje słuszne decyzje – jak na świetnego menedżera przystało.

ABSOLWENT

 • jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia funkcji menadżersko-specjalistycznych w dwóch obszarach funkcjonowania podmiotu gospodarczego, którymi są finanse i szeroko rozumiane zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • rozumie otoczenie makroekonomiczne podmiotu gospodarczego, struktury i instytucje otoczenia,
 • rozumie funkcjonowanie rynku finansowego i jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa,
 • zarządza finansami i projektami inwestycyjnymi przedsiębiorstw,
 • opanował współczesne koncepcje i metody zarządzania, formowania zespołów i kierowania nimi,
 • rozumie aspekty prawne tworzenia, funkcjonowania oraz zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zajmuje stanowiska menedżerskie w różnych przedsiębiorstwach lub w ramach własnej działalności,
 • może pracować jako doradca ds. finansowych i zarządzania, kierownik zespołu projektowego czy dyrektor funkcjonalny lub naczelny (po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia).

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”
(z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo)

 •  nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia 2-3 razy w tygodniu popołudniami (również on-line) oraz w wybrane weekendy,
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”),
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formule „Ucz się i pracuj”.

Praca w najlepszych firmach i na świetnych warunkach jest na wyciągnięcie ręki. Nie licz na cud, licz na siebie. Podejmij studia w Collegium Witelona.