Składanie dokumentów

Składanie dokumentów na studia będzie możliwe dopiero po uruchomieniu rekrutacji. 

  • Elektroniczna rejestracja kandydatów  od 13 maja 2024 r do 7 sierpnia 2024 r.
  • Przyjmowanie dokumentów od 13 maja 2024 r do 8 sierpnia 2024 r.
  • Ogłoszenie listy przyjętych 13 sierpnia 2024 r.