Rekrutacja krok po kroku

Dziękujemy, że wybrałeś Naszą Uczelnię
STUDIA W COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
to dobra decyzja
WYBIERZ KIERUNEK STUDIÓW ZGODNY Z TWOIMI ZAINTERESOWANIAMI, A NASTĘPNIE POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ


 

Lista oferowanych w naszej Uczelni kierunków:
kierunki studiów I stopnia
kierunki studiów II stopnia

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W NASZYM SYSTEMIE

ZAŁÓŻ KONTO – a następnie zaloguj się w IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydata) i UZUPEŁNIJ DANE (przygotuj dowód osobisty, świadectwo maturalne lub dyplom I stopnia oraz zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej, będą potrzebne przy wypełnianiu danych)

Wypełnij wszystkie wymagane zakładki:

 • dane osobowe,

 • wgraj zdjęcie – pamiętaj, że to zdjęcie będzie w Twojej legitymacji studenckiej,

 • wypełnij dane o wykształceniu uzyskanym na poziomie szkoły średniej,

 • wybierz kierunek,

 • wybierz priorytety kierunku (jeśli wybierasz więcej niż jeden kierunek),

 • wypełnij deklaracje/ankiety, jeżeli przypisane są dla danego kierunku

 • wprowadź wyniki egzaminów maturalnych, gdy ubiegasz się na studia I stopnia lub jednolite magisterskie,

 • uzupełnij dane dotyczące dyplomu z uczelni I stopnia, gdy ubiegasz się na studia II stopnia,

Dokładnie sprawdź wypełniony formularz, zwróć uwagę na błędy zwłaszcza literówkę w nazwisku i nr PESEL.

Każda część formularza poprawnie wypełniona będzie ZIELONA.

KROK 2 - DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ

Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta wskazany w systemie, w którym dokonałeś rejestracji.

KROK 3 - WYDRUKUJ KWESTIONARIUSZ I INNE DOKUMENTY Z SYSTEMU

Przed wydrukiem dokładnie sprawdź poprawność danych, a po wydrukowaniu podpisz się czytelnie w wymaganych miejscach.

KROK 4 - ZŁÓŻ DOKUMENTY W UCZELNI

Dokumenty można składać w terminach prowadzonego naboru na studia 

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać drogą listową za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5A , 59-220 Legnica
z dopiskiem „rekrutacja na kierunek studiów …”

Dokumenty wymagane przy składaniu:

 1. kwestionariusz kandydata wydrukowany z systemu,
 2. ksero świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa do wglądu) na studia I stopnia i jednolite magisterskie lub ksero dyplomu ze studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginały do wglądu) przy składaniu dokumentów na studia II stopnia,
 3. w zależności od wybranego kierunku należy złożyć dodatkowo:
 • deklarację „Ucz się i pracuj”,
 • oświadczenie dot. uzupełnienia brakujących efektów uczenia się,
 1. aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm ponadto, fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym,
 2. na kierunkach:  Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne, zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku (zaświadczenia są do pobrania w systemie rekrutacyjnym).

Szczegóły dotyczące niezbędnych dokumentów są dostępne na stronach:

KROK 5 - SPRAWDŹ WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji będą dostępne w naszym systemie, po zakończeniu rekrutacji. Zapoznasz się z nimi po zalogowaniu się na swoje konto, na którym rejestrowałeś się na studia.
Termin ogłoszenia wyników będzie podany na stronie w menu terminy rekrutacji
Listy z wynikami rekrutacji zostaną również wywieszone w siedzibie Uczelni.  Otrzymasz z Uczelni wszystkie niezbędne informacje dotyczące studiowania oraz rozpoczęcia roku akademickiego.

MASZ DODATKOWE PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@collegiumwitelona.pl

 • dzwoniąc pod numer 767232210

 • przyjdź osobiście do punktu rekrutacyjnego Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ul. Sejmowa 5a pok.A34

Serdecznie zapraszamy 

Kandydaci ze szczególnymi potrzebami lub z niepełnosprawnościami mogą na każdym etapie rekrutacji zgłosić potrzebę dodatkowego wsparcia, kontaktując się bezpośrednio z naszym z pracownikiem Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (BON) telefonicznie 76/7232224 lub mailowo: anna.cedowska@collegiumwitelona.pl