Akty prawne

Akty prawne dotyczące rekrutacji

 • Uchwała nr VII/75

  Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowaz dnia 21.06.2022 w sprawie zasad przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2023/2024, 2024/2025,2025/2026 i 2026/2027

 • Uchwała nr VII/74

  Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

 • Uchwała nr VII/70

  Senatu z dnia 28.04.2022 zmieniająca uchwałę w spr. zasad przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

 • Uchwała nr VII/69

  Senatu Collegium Wltelona Uczelnia Państwowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023

 • Uchwała nr VII/60

  Senatu Collegium Wltelona Uczelnia Państwowa z dnia 10 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w spr. warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023

 • Uchwała Nr VII/33

  Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 22 czerwca 2021 r.

 • Zarządzenie nr 49/22

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej dla cudzoziemców studiujących w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w roku akademickim 2022/2023

 • Zarządzenie nr 48/22

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2022/2023

 • Zarządzenie nr 41/22

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

 • Zarządzenie nr 40/22

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów podczas rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023