Terminy rekrutacji

I NABÓR 

  • Elektroniczna rejestracja kandydatów od 13 maja 2024 r do 7 sierpnia 2024 r.
  • Przyjmowanie dokumentów od 13 maja 2024 r do 8 sierpnia 2024 r.
  • Ogłoszenie listy przyjętych 13 sierpnia 2024 r.

II NABÓR

  • Elektroniczna rejestracja kandydatów od 14 sierpnia 2024 r  do 17 września 2024 r.
  • Przyjmowanie dokumentów od 14 sierpnia 2024 r  do 18 września 2024 r.
  • Ogłoszenie listy przyjętych 20 września 2024 r.

III NABÓR (Rekrutacja ogłaszana jest w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na konkretny kierunek studiów)


W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
Dodatkowo wpisując "rekrutacja na kierunek studiów.................." na który kandydat aplikuje.