Terminy rekrutacji

Punkt rekrutacyjny jest czynny w terminach prowadzonego naboru na studia 

od 1 czerwca 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r.

Zobacz jakie są wymagane dokumenty i gdzie należy je złożyć:

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica

Dodatkowo wpisując "rekrutacja na kierunek studiów.................." na który kandydat aplikuje.