Dietetyka

DIETETYKA

studia
LICENCJACKIE
tryby
STACJONARNY | "UCZ SIĘ I PRACUJ"

SZUKASZ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, WYBIERZ ALTERNATYWNĄ OFERTĘ
- BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”

(z oferty mogą skorzystać także osoby niepracujące oraz zainteresowane studiami stacjonarnymi)

 • zajęcia praktyczne w wybrane weekendy,
 • wykłady 2-3 w tygodniu popołudniami (głównie on-line),
 • nie ponosisz kosztów kształcenia,
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”,
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formie „Ucz się i pracuj”.

Specjalności:

dietetyka kliniczna | poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii

Mamy dobry skład!

Lubimy dobrze zjeść. Dobrze, czyli zdrowo, odpowiedzialnie i świadomie. Jeśli chcesz współtworzyć współczesny rynek gastronomiczny oparty o rozsądne jadłospisy i najnowsze technologie – jesteś w najlepszym miejscu. Zdobędziesz szeroką wiedzę o człowieku, żywności i relacji człowieka z żywnością. Poznasz podstawy psychologii żywienia oraz biochemii. Jako dietetyk, będziesz specjalistą/specjalistką od technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów i szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych.

Po studiach będziesz pracować z ludźmi i dla ludzi. Twoja wiedza i umiejętności będą miały bezpośredni wpływ na czyjeś zdrowie, samopoczucie i sytuację życiową. To duża odpowiedzialność i jeszcze większa satysfakcja!

Dla sprawnej i efektywnej nauki oddajemy w ręce studentów nowoczesne pomieszczenia i sprzęt najwyższej jakości:

 • sale wykładowe wyposażone w zaawansowany sprzęt multimedialny,
 • pracownię technologii żywności do ćwiczeń praktycznych,
 • pracownia anatomiczna, pracownia antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej,
 • stanowiska komputerowe, umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczenie wartości odżywczej posiłków,
 • analizator składu ciała.

Nauka w Collegium Witelona przebiega pod opieką wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Zajęcia prowadzą praktycy – doświadczeni dietetycy, którzy z troską i zrozumieniem przeprowadzą Cię przez 6 semestrów nauki.

PRAKTYKA

Apetyt na zdobywanie wiedzy zaspokajamy, proponując szeroki wachlarz praktyk w przeróżnych miejscach: szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, hotelach, placówkach oświatowych czy prywatnych firmach, specjalizujących się w odżywianiu. Współpracujemy z:

 • dolnośląskimi klinikami,
 • zakładami opieki zdrowotnej,
 • domami pomocy,
 • poradniami dietetycznymi/gastroenterologicznymi,
 • ośrodkami diagnostyki  terapii endoskopowej,
 • sanatoriami i uzdrowiskami leczniczymi.

ABSOLWENT

 • łączy wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycyny,
 • doskonale zna się na racjonalnym odżywianiu człowieka,
 • wykorzystuje w praktyce zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka,
 • z łatwością porusza się wśród technologii gastronomicznej.

Pilna nauka zaowocuje w całe spektrum perspektyw zawodowych. Praca ze sportowcami, konsumentami, pacjentami, studentami, branżą SPA i gastronomiczną, sektorami zdrowotnymi i prospołecznymi, a nawet prowadzenie własnej działalność – to wszystko znajdzie się w zasięgu Twoich możliwości.

Głodnych wrażeń – serdecznie zapraszamy.