Energetyka

ENERGETYKA

studia
INŻYNIERSKIE
tryby
STACJONARNY | NIESTACJONARNY | "UCZ SIĘ I PRACUJ"

SZUKASZ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, WYBIERZ ALTERNATYWNĄ OFERTĘ
- BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE „Ucz się i pracuj”

(z oferty mogą skorzystać także osoby niepracujące oraz zainteresowane studiami stacjonarnymi)

 • zajęcia praktyczne w wybrane weekendy,
 • wykłady 2-3 w tygodniu popołudniami (głównie on-line),
 • nie ponosisz kosztów kształcenia,
 • podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne (w zakładce Deklaracja/ankiety potwierdź wybór „Ucz się i pracuj”,
 • podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w formie „Ucz się i pracuj”.

Specjalności

eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych | energetyka źródeł odnawialnych

I wszystko jasne!

Zmieniamy świat! Najbliższe lata upłyną pod znakiem przemian technologicznych i transformacji systemów energetycznych – możesz w tym uczestniczyć i mieć realny wpływ na naszą planetę! W ramach kierunku nauczysz się planowania, wdrażania i nadzoru nad gospodarowaniem energią. Zdobędziesz wiedzę z zakresu energetyki, źródeł odnawialnych, systemów i urządzeń energetycznych.

ABSOLWENT

 • projektuje, konstruuje, obsługuje i nadzoruje systemy energetyczne,
 • wdraża normy energetyczne oraz normy ochrony środowiska związane z wykorzystaniem energii,
 • ma kompetencje specjalisty ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Gwałtowny rozwój sektora energetycznego to szereg możliwości zawodowych. Po studiach możesz śmiało starać się o posadę w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących maszyny, urządzenia i systemy energetyczne,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających nośniki energii oraz zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją nośników energii,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się budową i eksploatacją systemów, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i auditingiem energetycznym,
 • komórkach organizacyjnych, zajmujących się planowaniem energetycznym.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10; rekrutacja@collegiumwitelona.pl

Stań na czele zmian. Poświęć swoją energię dobrej sprawie i dobrej uczelni. Zapraszamy do Collegium Witelona.