Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia
MAGISTERSKIE
tryby
STACJONARNY | NIESTACJONARNY

Taktyka na studiowanie.

Społeczeństwo na co dzień nie myśli o zagrożeniach, jeśli publicznie się o nich nie mówi. Co nie sprawia, że niebezpieczeństw nie ma. Istnieją, co więcej, ewoluują wraz z rozwojem technologii. Równocześnie rozwija się zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa – cichych bohaterów codzienności, dbających o spokojne życie – grup i całych społeczeństw. Bądź jednym z nich, studiuj Bezpieczeństwo Wewnętrze w Collegium Witelona. 

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, pozwalające na funkcjonowanie w środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego społeczności lokalnych.

PRAKTYKA

Współpracujemy z administracją publiczną i samorządową, sektorem pozarządowym oraz przedsiębiorstwami otoczenia biznesu. To pozwala nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo – badawczych, ale również na organizację szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych oraz realizacji studenckich praktyk zawodowych. 

ABSOLWENT

  • zna i rozumie zasady funkcjonowania władz, instytucji publicznych i społecznych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, 
  • potrafi monitorować procesy społeczne mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa,
  • rozpoznaje mechanizmy zachowań w sytuacjach kryzysowych,
  • zna zasady działań interwencyjnych,
  • posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia zarówno w szpitalach, jak i w innych podmiotach leczniczych,
  • zna i rozumie założenia projektowania i planowania systemów obronnych
  • posiada wiedzę dotyczącą taktyki i techniki przesłuchań.

Posiadamy doskonale wyposażoną bazę materialno-techniczną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. Zapewniamy dogodne warunki do rozwoju i możliwości praktycznej nauki. Studia to emocje, ale prawdziwą adrenalinę dostarczy Ci praca w zawodzie. Masz odwagę, by dbać o bezpieczeństwo innych? Zapraszamy do rekrutacji. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10
rekrutacja@collegiumwitelona.pl