Akty prawne

Akty prawne dotyczące rekrutacji

 • Uchwała nr VII/101

  Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025

 • Uchwała nr VII/75

  Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowaz dnia 21.06.2022 w sprawie zasad przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2023/2024, 2024/2025,2025/2026 i 2026/2027

 • Zarządzenie nr 49/22

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej dla cudzoziemców studiujących w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w roku akademickim 2022/2023

 • Zarządzenie nr 48/22

  Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2022/2023