Dla osób z niepełnosprawnościami

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami

Wszystkich kandydatów z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w procesie rekrutacji na studia do naszej Uczelni zachęcamy do wypełniania poniższej ankiety, dzięki której będziemy mogli zaproponować najlepsze rozwiązania.

Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami

Jednocześnie przez cały okres trwania naszej rekrutacji  zachęcamy do kontaktu z pracownikami  Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Chętnie pomożemy w dokonaniu wyboru wymarzonego kierunku studiów, udzielimy wsparcia w postępowaniu rekrutacyjnym, na każdym jego etapie oraz przedstawimy wprowadzone w naszej Uczelni rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (BON) znajduje się w budynku A, pokój nr 30, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

BON jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

tel:      767232157, 767232224

mail:    anna.cedowska@collegiumwitelona.pl

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału w procesie rekrutacji, kształcenia oraz w życiu społeczności akademickiej.

Wspieramy osoby ze szczególnymi potrzebami poprzez:

 • pomoc pracowników Uczelni na każdym etapie rekrutacji, w szczególności poprzez możliwość uzyskania dokumentów rekrutacyjnych w dostępnej formie oraz pomoc przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych,
 • dostosowanie formy egzaminów do indywidualnych możliwości,
 • organizowanie nieodpłatnych dodatkowych zajęć, np. lektoratów z języków obcych lub wybranych modułów,
 • pomoc asystenta dla studenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który pomaga w czynnościach związanych z procesem dydaktycznym,
 • możliwość nieodpłatnych konsultacji z psychologiem  i pedagogiem,
 • pomoc materialną w formie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, które przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie,
 • udział w szkoleniach i konferencjach, również na innych uczelniach,
 • możliwość wypożyczenia do celów dydaktycznych sprzętu wspomagającego proces edukacji.

Szczegółowe informacje na temat innych form wsparcia oraz zasad przyznawania tej pomocy znajdują się w Regulaminie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, a także procedury dotyczące wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia.
W Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Podmioty te podejmują działania na rzecz zwiększenia dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy warunków studiowania.

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Małgorzata Moczydlak
e-mail: pelnomocnik.on@collegiumwitelona.pl

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, budynek A, pokój 30
tel. 76 723 21 57
e-mail: bon@collegiumwitelona.pl

Nagrania

 • Rekrutacja na studia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

  nagranie z tłumaczeniem na język migowy

 • Czemu warto studiować w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

  nagranie z tłumaczeniem na język migowy

Informator

Studia licencjackie

Studia inżynierskie

Studia magisterskie

 • pdf, 0.50 MB

  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • pdf, 0.43 MB

  FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • pdf, 0.43 MB

  INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

 • pdf, 0.54 MB

  MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Jednolite studia magisterskie

 • pdf, 0.54 MB

  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 • pdf, 0.28 MB

  PRAWO