Opłaty - Student

Wysokości opłat semestralnych dla studentów niestacjonarnych

Wysokość opłat za jeden semestr dla cyklu kształcenia rozpoczętego

Kierunek w roku akademickim 2023/2024 w roku akademickim 2022/2023 w roku akademickim 2021/2022 w roku akademickim 2020/2021
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Administracja 3 200,00 zł 3 200,00 zł 2 900,00 zł x
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3 300,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł x
Energetyka 3 600,00 zł 3 600,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł
Finanse, rachunkowość i podatki 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 200,00 zł x
Informatyka 3 600,00 zł 3 600,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł
Logistyka i transport 3 600,00 zł 3 600,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł
Zarządzanie 3 400,00 zł 3 400,00 zł 3 100,00 zł x
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3 600,00 zł 3 600,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3 400,00 zł 3 400,00 zł x x
Inżynieria Produkcji i logistyki 3 700,00 zł 3 700,00 zł x x
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 3 500,00 zł 3 500,00 zł x x
Menedżer administracji publicznej 3 400,00 zł 3 400,00 zł x x
Pielęgniarstwo 4 000,00 zł x x x
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Prawo 3 900,00 zł      

Student decyduje o wyborze dokonania opłaty za zajęcia dydaktyczne (w całości lub w trzech ratach) przed rozpoczęciem studiów, w uczelnianym systemie informatycznym - Wirtualna Uczelnia, nie później niż 3 dni robocze przed pierwszym terminem płatności.  Niedokonanie wyboru systemu ratalnego jest jednoznaczne z wyborem jednorazowego systemu płatności.

Wysokości rat, w zależności od kwoty opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru ustalonej dla określonego kierunku i specjalności:
Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru I rata II rata III rata
2 600,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 800,00 zł
2 700,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 900,00 zł
2 800,00 zł 1 000,00 zł 900,00 zł 900,00 zł
2 900,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 900,00 zł
3 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
3 100,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
3 200,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł
3 300,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł
3 400,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł
3 500,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł
3 600,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł
3 700,00 zł 1 300,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł
3 900,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł
4 000,00 zł 1 400,00 zł 1 300,00 zł 1 300,00 zł


Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze zimowym:

 1. I rata:
  1. studenci przyjęci na I rok studiów w naborze I i naborze II - do 6 października 2023 r.
  2. studenci przyjęci na I rok studiów w naborze III - do 13 października 2023 r.
  3. pozostali studenci - do 6 października 2023 r.
 2. II rata - do 6 listopada 2023 r.
 3. III rata - do 6 grudnia 2023 r.


Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze letnim:

 1. I rata - do 26 lutego 2024 r.
 2. II rata - do 26 marca 2024 r.
 3. III rata - do 26 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2023/2024:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2022/2023:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2021/2022:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2020/2021:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2019/2020:

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia