Pielęgniarstwo

PIELĘGNIARSTWO

studia
LICENCJACKIE
tryb
STACJONARNY

Powołanie? Pomaganie!

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, społecznych oraz umiejętności z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

PRAKTYKA

Pielęgniarki i pielęgniarze pracują w różnych warunkach i w różnych przestrzeniach. Umiejętności praktyczne będziesz doskonalić:

  • w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych,
  • na oddziałach szpitalnych,
  • w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej,
  • w wielospecjalistycznych placówkach i klinikach medycznych.

ABSOLWENT

  • jest doskonale przygotowany do pracy na stanowisku pielęgniarskim,
  • jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich, w tym: udzielana świadczeń w zakresie promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i indywidualnej opieki nad chorym, osobą z niepełnosprawnością oraz jego rodziną,
  • umiejętnie zajmuje się pacjentem indywidualnym oraz jego rodziną,
  • jest gotowy do pracy w domu chorego, szpitalu,hospicjum i przychodni,
  • może wykonywać zawód zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.

Sektor medyczny opiera się na działaniu zespołowym, w którym pielęgniarka/pielęgniarz jest częścią wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. W ramach kierunku funkcjonuje Pielęgniarskie Koło Naukowe, w którym zdobędziesz dodatkowe praktyczne umiejętności oraz weźmiesz udział w inicjatywach naukowych i badawczych.

Pomagajmy razem. Zapraszamy do rekrutacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10
rekrutacja@collegiumwitelona.pl