Pielęgniarstwo

PIELĘGNIARSTWO

studia
LICENCJACKIE
tryb
STACJONARNY

Powołanie? Pomaganie!

Jeśli starasz się zrozumieć potrzeby i problemy ludzi, a empatię masz wymalowaną na twarzy – zapraszamy. Przygotowujemy do pracy w sektorze medycznym, wymagającym szerokiego wachlarza kompetencji. Ale bez obaw – wszystkiego Cię nauczymy. Jedyne, czego potrzebujesz to wielkiego serca. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z dziedziny nauk medycznych, społecznych oraz umiejętności z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

PRAKTYKA

Pielęgniarki i pielęgniarze pracują w różnych warunkach i w różnych przestrzeniach. Umiejętności praktyczne będziesz doskonalić:

  • w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych,
  • na oddziałach szpitalnych, w pogotowiu ratunkowym lub Państwowej Straży Pożarnej,
  • w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej,
  • w dolnośląskich placówkach i klinikach medycznych,
  • w sanatoriach o różnorodnym profilu leczniczym oraz w szpitalach uzdrowiskowych.

ABSOLWENT

  • jest doskonale przygotowany do pracy na stanowisku pielęgniarskim,
  • może pracować z różnymi pacjentami niezależnie od stanu bio-psycho-społecznego (zdrowy, chory, niepełnosprawny),
  • umiejętnie zajmuje się pacjentem indywidualnym, rodziną czy grupą,
  • jest gotowy do pracy w domu chorego, szpitalu, hospicjum i przychodni,
  • może wykonywać zawód zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.

Sektor medyczny opiera się na działaniu kolektywnym. W ramach kierunku funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Młodych Medyków oraz Pielęgniarskie Koło Naukowe, w którym zdobędziesz dodatkowe praktyczne umiejętności oraz weźmiesz udział w inicjatywach naukowych i badawczych.

Pomagajmy razem. Zapraszamy do rekrutacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10
rekrutacja@collegiumwitelona.pl