Prawo

PRAWO

studia
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
tryby
STACJONARNY I UCZ SIĘ I PRACUJ

Wiemy, co sądzić!

Praca w sektorze prawnym jest dużą odpowiedzialnością. To kierunek dla osób odważnych i sprawiedliwych, którym nie straszne są kodeksy, przepisy i dyskusje.

Celem kształcenia jest opanowanie wiedzy i umiejętności w obszarze nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych, które umożliwią studentowi szybką i efektywną adaptację na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. W tej branży nie grozi Ci nuda – szczególnie na sali rozpraw. Nauka na prawie to szalenie interesujący proces – pozwól, że Cię przez niego przeprowadzimy.

ABSOLWENT

Sektor prawny jest bardzo pojemny i daje wiele możliwości rozwoju. Po ukończonych studiach, kandydat może starać się o pracę w zawodach takich, jak:

 • sędzia,
 • adwokat,
 • prokurator,
 • notariusz,
 • radca prawny,
 • komornik,
 • ekspert podatkowy,
 • prawnik w dziale prawnym przedsiębiorstw z różnych dziedzin,
 • mediator,
 • manager,
 • biznesmen.

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

Oprócz podstawowych modułów realizowanych w ramach kierunku, student ma również możliwość poszerzenia swojej wiedzy w najbardziej interesującym go zakresie. Oto tylko kilka wybranych zajęć z modułów specjalnościowych:

 • dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych,
 • kadry i płace,
 • kryminalistyka,
 • negocjacje w biznesie,
 • prawne podstawy procesu inwestycyjnego,
 • prawne podstawy zarządzania kryzysowego,
 • prawno-ekonomiczne aspekty projektów,
 • prawo karne skarbowe,
 • prawo gospodarcze Unii Europejskiej,
 • prawo Internetu,
 • zamówienia publiczne.

Masz prawo wymagać – przecież podejmujesz studia, żeby jak najwięcej się nauczyć. Dlatego słuchając studentów, stale podnosimy jakość zajęć teoretycznych i rozwijamy możliwości praktyk studenckich. Studiując prawo, będziesz przemieszczać się pomiędzy uczelnią, salą rozpraw oraz innymi firmami, specjalizującymi się w tym sektorze.

Podejmij dobrą decyzję. Wybierz prawo w Collegium Witelona.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10;
rekrutacja@collegiumwitelona.pl