Dietetyka

DIETETYKA

studia
LICENCJACKIE
tryby
STACJONARNY

Specjalności:

 • dietetyka kliniczna
 • poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii

Mamy dobry skład!

Lubimy dobrze zjeść. Dobrze, czyli zdrowo, odpowiedzialnie i świadomie. Jeśli chcesz współtworzyć współczesny rynek gastronomiczny oparty o rozsądne jadłospisy i najnowsze technologie – jesteś w najlepszym miejscu. Zdobędziesz szeroką wiedzę o człowieku, żywności i relacji człowieka z żywnością. Poznasz podstawy psychologii żywienia oraz biochemii. Jako dietetyk, będziesz specjalistą/specjalistką od technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów i szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych.

Po studiach będziesz pracować z ludźmi i dla ludzi. Twoja wiedza i umiejętności będą miały bezpośredni wpływ na czyjeś zdrowie, samopoczucie i sytuację życiową. To duża odpowiedzialność i jeszcze większa satysfakcja!

PRAKTYKA

Dla sprawnej i efektywnej nauki oddajemy w ręce studentów nowoczesne pomieszczenia i sprzęt najwyższej jakości:

 • sale wykładowe wyposażone w zaawansowany sprzęt multimedialny,
 • pracownię technologii żywności do ćwiczeń praktycznych,
 • pracownia anatomiczna, pracownia antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej,
 • stanowiska komputerowe, umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczenie wartości odżywczej posiłków,
 • analizator składu ciała.

Nauka w Collegium Witelona przebiega pod opieką wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Zajęcia prowadzą praktycy – doświadczeni dietetycy, którzy z troską i zrozumieniem przeprowadzą Cię przez 6 semestrów nauki.

Apetyt na zdobywanie wiedzy zaspokajamy, proponując szeroki wachlarz praktyk w przeróżnych miejscach: szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, hotelach, placówkach oświatowych czy prywatnych firmach, specjalizujących się w odżywianiu. 

ABSOLWENT

 • łączy wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycyny,
 • doskonale zna się na racjonalnym odżywianiu człowieka,
 • wykorzystuje w praktyce zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka,
 • z łatwością porusza się wśród technologii gastronomicznej.

Pilna nauka zaowocuje w całe spektrum perspektyw zawodowych. Praca ze sportowcami, konsumentami, pacjentami, studentami, branżą SPA i gastronomiczną, sektorami zdrowotnymi i prospołecznymi, a nawet prowadzenie własnej działalność – to wszystko znajdzie się w zasięgu Twoich możliwości.

Głodnych wrażeń – serdecznie zapraszamy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10
rekrutacja@collegiumwitelona.pl