Ratownictwo medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE

studia
LICENCJACKIE
tryby
STACJONARNY

Nie każdy bohater nosi pelerynę!

Ratownik medyczny musi posiadać wszechstronne umiejętności, żeby działać szybko, sprawnie i mądrze. Przygotowujemy do pracy z podwyższonym poziomem stresu i pod wpływem silnej adrenaliny. Potrafimy to robić – mamy doświadczenie.

Podczas studiów nauczysz się podstaw nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem czynności ratunkowych – to daje możliwość podejścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM). W teorii brzmi dobrze? Przyjrzyjmy się zatem, jak to wygląda w praktyce.

PRAKTYKA

Kierunek opiera się głównie na kształceniu praktycznym. Jak to robimy?

  • prowadzimy zajęcia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych,
  • oferujemy praktyki w oddziałach szpitalnych, w zespołach ratownictwa medycznego,
  • organizujemy zajęcia w plenerze pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej,
  • wspieramy aktywności indywidualne i zorganizowane jak np. działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków.

ABSOLWENT

  • potrafi postawić szybką, prawidłową diagnozę i wdrożyć odpowiednie postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
  • jest przygotowany do pracy w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) lub mundurowych (Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja),
  • może wykonywać zawód w szpitalach, placówkach publicznych i prywatnych,
  • posiada niezbędne kompetencje do prowadzenia działalności edukacyjnej,
  • może pełnić rolę koordynatora przy zabezpieczeniu imprez masowych lub miejsc pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Ratownik to osoba, która musi być darzona zaufaniem. Do zawodu przygotuje Cię doskonale wyszkolona kadra dydaktyczna, której członkowie przekażą Ci swoją cenną wiedzę i podzielą się jeszcze cenniejszym doświadczeniem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10
rekrutacja@collegiumwitelona.pl