Zarządzanie

ZARZĄDZANIE

studia
LICENCJACKIE
tryby
STACJONARNY | UCZ SIĘ I PRACUJ | NIESTACJONARNY

Specjalności

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Lean management

Ty tu zarządzasz!

Organizacja, analiza i praca zespołowa, czyli zarządzanie w telegraficznym skrócie. To kierunek wyjątkowo interdyscyplinarny. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, społeczeństwie i dyscyplin komplementarnych. Nauczysz się dostrzegać i wykorzystywać szanse, diagnozować i rozwiązywać problemy oraz sprawiać, że to, co dotąd nie działało, zaczyna działać – lepiej niż kiedykolwiek.

PRAKTYKA

Doświadczenie w tej branży jest kluczowe. Biznes jest nieprzewidywalny, zespoły i struktury organizacji są różne. Dlatego kompleksowo przygotujemy Cię do zawodu w myśl hasła praktyka czyni mistrzem.

Zajęcia opierają się na ćwiczeniach zespołowych, przygotowujących do pracy w grupach o różnych charakterze i różnych potrzebach. Dodatkowo prowadzimy program praktyk zawodowych, umożliwiających zapoznanie się z mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw.

ABSOLWENT

  • potrafi zarządzać różnymi pionami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa,
  • może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, a także urzędach i biurach, komórkach zarządzających w podmiotach leczniczych oraz placówkach edukacyjnych,
  • posiada umiejętności przydatne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi),
  • jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty, analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach.

Jako osoba zarządzająca, będziesz mieć realny wpływ na firmę, jej pracowników, strukturę i otoczenie. Podejmij swoją pierwszą, poważną decyzję. Zacznij studia w Collegium Witelona.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem rekrutacji: 76 723 22 10;
rekrutacja@collegiumwitelona.pl